Jakość, elastyczność i wydajność

Najwyższe wymagania jakościowe, ogromna różnorodność typów i szybki czas dostaw. Na te właśnie cechy zorientowany jest dział produkcji firmy Schmersal. Wysoki poziom pionowej integracji zapewnia lepszą kontrolę procesów i zapewnia powtarzalną wysoką jakość. Wszystkie elementy składowe procesu produkcji takie jak: wtryskowe formowanie elementów plastikowych, mechaniczna obróbka części odlewanych, montaż elektronicznych płytek drukowanych, wytwarzanie narzędzi oraz ostateczny montaż produktów odbywają się na terenie naszego zakładu.

   Wtryskarka

Dział wtryskarek

W fabryce w Wuppertalu pracuje 30 wtryskarek o sile dochodzącej do 100t. . Część z nich wyposażona jest w osprzęt do automatycznego podawania materiałów.Narzędziownia

Nasza narzędziownia wytwarza wysoce precyzyjny osprzęt do wtryskarek. Wyposażenie oraz know-how pozwala nam na samodzielne przeprowadzanie serwisu i wszelkich napraw. Oprócz obrabiarek standardowych i CNC posiadamy także kilka maszyn do obróbki elektroerozyjnej (EDM) w tym dwa centra erozyjne z automatyczną wymianą narzędzi.


   Automatyczna
   maszyna SMD

Wytwarzanie elementów elektronicznych

Posiadamy pięć automatycznych maszyn SMD do druku i montażu elementów na płytkach. Płytki drukowane są następnie instalowane w czujnikach, modułach przekaźnikowych bezpieczeństwa oraz systemach sterowania. Stop lutowniczy jest natryskiwany w pełni automatycznie w technologii sitodruku.
Kontrola jakości w elementach elektronicznych

Wszystkie elementy elektroniczne poddawane są kontroli wzrokowej, a następnie testom elektrycznym oraz funkcjonalnym przy zmiennej temperaturze otoczenia. Po ukończeniu montażu czujniki są sprawdzane na trymerze laserowym pod kątem zachowania zakładanej odległości zadziałania.   Stanowisko montażowe
   elementów
   elektronicznych

   Stanowisko wzrokowej
   kontroli wytworzonych
   płytek drukowanych

   Trymer laserowy
   do kontroli
   czujników


Montaż

Ponieważ niemal wszystkie typoszeregi naszych produktów wytwarzane są w ogromnej różnorodności wariantów, większość urządzeń jest składanych ręcznie przez jednego pracownika, na pojedynczym stanowisku pracy. Wszystkie stanowiska montażu końcowego wyposażone są w połączone z centralną bazą danych urządzenia do testowania produktów. Dzięki temu ewentualne odchylenia od zakładanych parametrów są szybko wykrywane i w razie potrzeby można podjąć działania korygujące. Urządzenia testujące są projektowane i wytwarzane przez specjalnie szkolonych inżynierów w dziale projektowym.
Przy wytwarzaniu większych ilości urządzeń jednego typu stosujemy montaż zautomatyzowany. W taki właśnie sposób działa linia produkcyjna do systemu pozycjonowania dźwigów USP. Na tej linii wszystkie dane dotyczące produktu są dostarczane do każdego stanowiska. Dzięki temu, posiadając numer seryjny, można sprawdzić dane testowe dla danego urządzenia nawet po wielu latach.   Pojedyncze stanowisko
   do montażu typoszeregu
   AZ 17

   Automatyczny montaż
   śrub w wyłącznikach
   typoszeregu AZ 15/16

 Linia produkcyjna
   USPFabryka w Wuppertalu