Wydawca


Schmersal-Polska Sp.j.

ul. Baletowa 29
02-867 Warszawa

Telefon: +48 22 250 88 00
Fax: +48 22 816 85 80

Właściciele:
Elżbieta Nowicka
Mieczysław Nowicki

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000150754
Nr identyfikacyjny VAT: 521-29-32-886

Uwagi

Odnośniki do innych stron:

W naszym serwisie znajdują się odnośniki do innych stron sieci web. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za strategię ochrony danych lub treść tych stron.

Ochrona danych osobowych:

Nie pobieramy danych osobowych bez zgody zainteresowanego. Państwo decydują, czy pozostawić nam swoje dane (np. celem wysłania materiałów) czy też nie. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów marketingowych oraz kontaktów z klientami.

Wykluczenia:

Przy pracy nad tekstem niniejszej strony mogły powstać błędy. Roszczenia z powodu uszkodzeń powstałych w wyniku wykorzystania błędnych informacji nie będą rozpatrywane.

Projekt i realizacja

mfkom - visual media