W tym miejscu prezentujemy artykuły techniczne poruszające zagadnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń w odniesieniu do konkretnych rodzin produktów. Niektóre teksty były redagowane przez pracowników firmy Schmersal, inne przez niezależnych specialistów, np. z organizacji dozoru technicznego.

Siedem wskazówek przy wyborze osprzętu bezpieczeństwa
(02.02.2016)

Zapewnienie ochrony niebezpiecznych miejsc oraz stref jest jednym z "klasycznych", ale także jednym z najbardziej wymagających zadań projektanta. Podejmując się realizacji projektów związanych z tą problematyką należy wziąć pod uwagę bardzo szeroką grupę wymagań i regulacji. Dla ułatwienia tego zadania, w niniejszym artykule przedstawiamy kilka wskazówek z punktu widzenia producenta wyposażenia ochronnego. Prawdopodobnie najgorszy sposób na poznanie wymagań bezpieczeństwa dla maszyn jest następujący: Projektant najpierw sporządza wersję roboczą maszyny lub systemu, ze wszystkimi funkcjami i bez uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa, a dopiero w następnym etapie zajmuje się wymaganym wyposażaniem ochronnym i osprzętem bezpieczeństwa. Taka procedura zdecydowanie nie jest optymalna. Poniższe wskazówki pomagają zrobić to lepiej. więcej

 
Wybrane aspekty europejskiego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy
(02.01.2016)

O ile bezpieczeństwo i higiena pracy jest generalnie (podobnie jak stosowanie wyposażenia roboczego podczas pracy) powiązane z celami polityki społecznej każdego kraju na świecie, podejście europejskie* cechują pewne istotne różnice. Europejskie podejście jest dobrze znane i wysoko cenione jako jeden z najskuteczniejszych i najefektywniejszych systemów ochrony ludzi przed niebezpieczeństwami i zagrożeniami występującymi podczas pracy. W konsekwencji, liczba wypadków przy pracy w Europie w ciągu ostatnich lat nieustannie spada, np. w Niemczech o ponad 50% w ciągu ostatnich 10 lat. Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie na niektóre z najważniejszych aspektów europejskiego podejścia na przykładzie bezpieczeństwa maszyn. więcej

 
 
09.09.2005 
Dwuręczne panele sterownicze: nadal nieodzowne!

Znaczenie dwuręcznych paneli sterowniczych pomiędzy tradycyjnymi urządzeniami łączeniowymi w przemyśle. więcej

19.08.2005 
Bezkontaktowa blokada bezpieczeństwa AZM 200

więcej