Przepisy bezpieczeństwa

Raport IFA 2/2017 - nowa wersja przewodnika po EN ISO 13849
Niemiecki Instytut Ochrony Pracy (DGUV) wydał zaktualizowaną wersję Raportu BGIA nr 2/2008a, który był jednym z najlepszych kompendiów wiedzy na temat normy EN ISO 13849-1.
Raport IFA 2/2017

Nowy raport otrzymał numer 2/2017 i zawiera wiele nowych opracowań i informacji wynikających głównie z aktualizacji samej normy, ale także z uwagi na postęp technologii bezpieczeństwa i ciągły wzrost wiedzy i świadomości użytkowników maszyn. Przykłady także zostały zaktualizowane, a analizy omówione na nowo oraz wzbogacone o opis aplikacji w programie SISTEMA.
Na razie jednak dostępna jest tylko wersja niemiecka. Według wydawcy wersja angielska ma się pojawić wkrótce.

Schmersal-Polska
www.schmersal.pl

 Przepisy bezpieczeństwa

05.06.2017 
 Raport IFA 2/2017 - nowa wersja przewodnika po EN ISO 13849 więcej